Библейски речник Аран

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Аран

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Аран
Най-възрастият син на Тара. Брат на Авраам и баща на Лот, Мелха и Есха.

Аран

умрял преди баща си Тара - Бит. 11:26-31.

0 гласа
Библейски
Речник
Аран