Библейски речник Арам

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Арам

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Арам
I. Името на трима души в Библията: единият е син на Сим - Бит. 10:22, другият е внук на Нахор - Бит. 22:21, третият, праотец на нашия Господ - Рут 4:19; 1Лет. 2:10; Мт. 1:3; Лк. 3:33.
II. Еврейското име на една цяла страна, която се намирала на североизток от Палестина, която се простирала на изток от Тигър, близо до Средиземно море на запад, и до планината Тавр на север, и е почти сходна по име със Сирия. Тази страна е наречена по името на

Арам

, синът на Сим. Определена по този начин, тя включвала и Месопотамия, която евреите нарекли

Арам

-нахараим,

Арам

на двете реки - Бит. 24:10, или Падам-

арам

, полето на

Арам

- Бит. 25:20, 48:7. Различни градове в западната страна на

Арам

дали собствените си имена на земите около тях, например: Дамаск (Дамаскова Сирия) - 2Цар. 8:6, Сирия - мааха, близо до Васан - 1Лет. 19:6, Гесур - И.Н. 12:5; 2Цар. 15:8, Сова и Реов - 2Цар. 10:6,8. Много от тези малки държави били силни и често се опълчвали на бой срещу Израил. Давид ги подчинил и ги направил поданици, а Соломон запазил върховенството си над тях. След него то било изгубено с изключение при управлението на Иеровоам II. Сирия, Падан -

арам

.

Арам

ейският език, който е подобен на Еврейския постепенно заменил последния като говорим език, и се употребявал в Юдея по времето на Христос. Той се употребява и до днес от Сирийските християни около Мосул.

0 гласа
Библейски
Речник
Арам