Библейски речник Анхус

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Анхус

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Анхус
Цар на Гет (Филистимски град), в който Давид два пъти избяга от Саул, за да се спаси. При първият случай, като бил познат от служителите на царя, и като си мислел, че живота му е в опасност, той се престорил на луд и чрез това средство се спасява - 1Цар. 21:10. След няколко години се върнал с един полк от 600 души, и е посрещнат добре от

Анхус

, който го считал за неприятел на Саул и на Израел.

Анхус

му дава Сиклаг за място, където да пребивава. Той очаквал неговата помощ в боя с Израил, но като бил убеден от служителите си, че се е лъгал в онова което си е мислел за него, той го съпровожда назад в Сиклаг - 1Цар. 27-29гл.

0 гласа
Библейски
Речник
Анхус