Библейски речник Антония

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Антония

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Антония
Крепост на изток от Ерусалим, на север от храма свързана с проход. Тя имала по един стълб на всеки ъгъл и била отделена с високи стени и окопи. Построена отново от Ирод Велики и наречена по името на Марк Антоний. Йосиф (историкът) често говори за нея. Тя е "крепостта", от която войните слезли в храма, за да избавят Павел от евреите, и от нейните стъпала той говори на народа - Д.А. 21:31-40.

0 гласа
Библейски
Речник
Антония