Библейски речник Анер

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Анер

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Анер
I. Един от съюзниците на Авраам в преследването на Ходолгомор, и в избавлението на Лот - Бит. 14:13.
II. Град на Левитите в Манасия - 1Лет. 6:70.

0 гласа
Библейски
Речник
Анер