Библейски речник Анания

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Анания

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Анания
I. Лъжлив пророк от Гаваон, когото за нечестивата му смелост е наказан със смърт според Божието слово - Ер. 28:15-17.
II. Юдейското име вместо Седрах.
III. Благочестив и верен началник под властта на Неемия - Неем. 7:2.
IV. Евреин от Ерусалим, мъж на Сапфира, който след като станал християнин ги уверявал, че им е дал цялата стойност на нивата си, но умрял внезапно когато е изобличен от Петър за тази лъжа - Д.А. 5:1-10.
V. Християнин от Дамаск, който възложил ръката си върху очите на Павел за да прогледа, след като му се явил Спасителят във видение - Д.А. 9:10-17, 22:12.
VI. Първосвещеник на евреите, син на Невед. Той е изпратен като затворник в Рим от Кодрат, управител на Сирия, а Йонатан е определен на неговото място, но когато го пуснал император Клавдий той се върнал в Палестина и понеже Йонатан е убит чрез измамата на Феликс изглежда, че

Анания

е служел като първосвещеник докато Исмаил е определен от Агрипа. Той е този, който заедно с Еврейския събор, повикал Павел на съд при Феликс, и който е заповядал на един от стоящите да го удари по устата - Д.А. 23:2, 24:1. Пророчеството в отговор на апостола очевидно се е изпълнило когато в началото на обсадата на Ерусалим, убийците изгорили къщата на

Анания

и след това го открили в един водовод където се бил скрил и го убили.

0 гласа
Библейски
Речник
Анания