Библейски речник Ананий

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ананий

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ананий
I. Гледач по времето на цар Аса (956-914г. преди Р.Х.). Тогава

Ананий

е затворен в тъмница за верността му. Той е баща на пророк Иуй - 3Цар. 16:1-7; 2Лет. 16:7-10, 19:2, 20:34.
II. Брат на Неемия, който занесъл във Вавилон известие за окаяното състояние на юдеите, които били останали в Ерусалим след плена - Неем. 1:2. На този

Ананий

е поверено пазенето на градските врата в Ерусалим.

0 гласа
Библейски
Речник
Ананий