Библейски речник Ана

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ана

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ана
Баща на Оливема - една от жените на Исав. Когато пасял ослите на баща си в пустинята, за него се казва, че намира "горещите извори" - Бит. 36:24. Такива извори се срещали върху източния бряг на Мъртво море, който не е далеко от жилищата на Сиировите синове, от които

Ана

произхожда. В тази стр

ана

имало едно място известно между гърци и римляни със своите топли извори, наречен от тях Калирой.

0 гласа
Библейски
Речник
Ана