Библейски речник Аморейци

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Аморейци

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Аморейци
Народ, който произлиза от Амор - четвъртият син на Ханаан - Бит. 10:16. Отначало населяват планините на запад от Мъртво море, близо до Хеврон, но след това разширяват границите си и завладяват най-хубавите области на Моав и Амон на изток между потоците Явок и Арнон - Чис. 13:29, 21:21-31; И.Н. 5:1; Съд. 11:13. Мойсей взима тази земя от техния цар Сион. Земите, които

аморейци

те владеели на западната граница на Йордан са дадени на Юдовото племе, а онези на източната граница на Йордан на Рувимовото и Гадовото племена. Името Амореец в Писанието се приема много често за Ханаанец - Бит. 15:16; Ам. 2:9. Ханаанци.
С думите "Баща ти бе амореец, а майка ти хетейка" - Ез. 16:3, Бог напомня на евреите, че те не са по-достойни за божествената милост от най-лошите езичници, ханаанците.

0 гласа
Библейски
Речник
Аморейци