Библейски речник Аминадав

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Аминадав

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Аминадав
I. Син на Арам от племето на Юда, баща му се казвал Наасон. Той е един от прадедите на Христос. Дъщеря му Елисавета е жена на Арон - Из. 6:23; Рут 4:20; Мт. 1:4. "Колесниците на

Аминадав

" - П.П. 6:12, били много леки и бързи. Те се именуват по името на някой колесничар по онова време.
II. Син на Каат - 1Лет. 6:22.

0 гласа
Библейски
Речник
Аминадав