Библейски речник Амаличани

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Амаличани

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Амаличани
Силен народ, който населявал Камениста Арабия, между Мъртво и Червено море. Не можем да определим местообиталището им, само е явно, че са живели на юг от Палестина, между планината Сиир и границата на Египет. Изглежда не са владели много градове, въпреки, че се споменава за един град - 1Цар. 15:5. По принцип живеели като скитници в пещери или в шатри, както живеят днес Бедуините. Израилтяните току що били преминали през Червено море и

амаличани

те ги нападнали в пустинята Рафидим, и избили онези от тях, които от слабост изостанали. За това нападение без причина срещу Божия народ, те са осъдени на изтребление - Из. 17:8-16. Те пак се опълчили срещу една част от израилтяните на границата на Обетованата земя - Чис. 14:45, но след 400 години Саул ги нападнал и разбил по повелението Господне - 1Цар. 15гл. А тези, които успели да избягат, са поразявани от Давид на няколко пъти - 1Цар. 27:8, 30:1; 2Цар. 8:12, и най-накрая са избити окончателно от Симеоновите синове по времето на Езекия - 1Лет. 4:43, и така се изпълнило пророчеството на Валаам - Чис. 24:20. Аман, последният от това поколение, за когото се споменава в Писанието, загинал както бащите си, като се стараел да унищожи целия Еврейски народ. книгата Естир.

1 гласа
Библейски
Речник
Амаличани
Последно търсено в речника