Библейски речник Амалик

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Амалик

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Амалик
Син на Елифаз и внук на Исав - Бит. 36:12. Не е известно дали в Библията се споменава за неговото потомство, понеже народът наречен Амаличани е съществувал дълго време преди него - Бит. 14:7; Чис. 24:20.

0 гласа
Библейски
Речник
Амалик