Библейски речник Алой

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Алой

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Алой
Източно-Индийско дърво, което расте около 8 или 10 крака на височина, и ухае много хубаво - Пс. 45:8; Пр. 7:17; П.П. 4:14. Това дърво се е наричало от гърците Агалохон и е познато днес под имената: алоево дърво, райско дърво, орлево дърво и др. Херодот казва за алоевото дърво, че се употребявало от египтяните за балсамирането на мъртвите. Никодим го донесъл смесено със смирна за да балсамира тялото на нашия Господ - Йн. 19:39. То има различен аромат от алоя, който е една горчива смола, извличана от една трева.

1 гласа
Библейски
Речник
Алой