Библейски речник Алавастър

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Алавастър

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Алавастър
Вид камък от естеството на белия гипс или от естеството на мрамора, но не кристализиран. Понеже този камък по принцип се е употребявал за направата на съдове, в които да се съхраняват масти и благовонни течности, много съдове били наречени алавастрени, дори и да били направени от различни материали, като злато, сребро, стъкло и др. В Мт. 26:6,7 четем, че Мария, сестрата на Лазар, изляла един алавастрен съд със скъпоценно миро върху главата на Исус - Йн. 12:3. Марк казва "тя счупи съда", което вероятно значи, че печата върху съда, който пази благовонието (миризмата) от изветряване не е бил свалян никога. В този случай той е отворен за първи път. Нард.

0 гласа
Библейски
Речник
Алавастър