Библейски речник Акравим

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Акравим

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Акравим
Едно място при границата на Обетованата земя - Съд. 1:36, и в една страна където имало много змии и скорпии - Вт. 8:15. Вероятно се намирало в планините до Мъртво море на югозападната му страна. В Исус Навиев - И.Н. 15:3, вместо това име са записани думите "нагорнището на

Акравим

".

0 гласа
Библейски
Речник
Акравим