Библейски речник Акарон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Акарон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Акарон
Най-северният град на филистимците, определен от Исус Навиев за наследие на Юдовото племе. Този град е даден по-късно на Дановото племе, но е явно, че евреите никога не са го владели за дълго време. Той е известен с внасянето на Господния ковчег - 1Цар. 5:10. Разрушаването на

Акарон

било предсказано от пророците: Амос - Ам. 1:8, Захария - Зах. 9:5,7 и Софония - Соф. 2:4. Изследователи са открили местоположението му в село Акир - десет мили на северо-изток от Азот. Останки от него не са останали.

0 гласа
Библейски
Речник
Акарон