Библейски речник Адумим

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Адумим

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Адумим
Град при пределите на Вениамин и Юда. Близо до Ерихон, на пътя за Ерусалим. Този път наречен "нагорнището на

Адумим

" - И.Н. 15:7, възлизал през една пуста и камениста страна - И.Н. 18:17, и по него имало много скрити места за разбойници. За тази страна Исус говори в притчата си за добрия Самарянин - Лк. 10гл.

1 гласа
Библейски
Речник
Адумим