Библейски речник Адриил

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Адриил

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Адриил
Син на Верзелай, женен за Мерава - дъщеря на Саул, която била обещана на Давид - 1Цар. 18:19.

Адриил

имал пет сина от нея, които били предадени на гаваонците, за да ги убият пред Господа, и с това да си отмъстят за жестокостите на Саул, техния дядо, против тях (т. е против гаваонците). В 2Цар. 21:8, за тях се казва, че са синове на Михала, които тя родила на

Адриил

, но ако това не е грешка на преписвача, Михала е осиновила децата на сестра си Мерава, която може да е била умряла.

0 гласа
Библейски
Речник
Адриил