Библейски речник Адриатическо_море

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Адриатическо море

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Адриатическо море
Днес

Адриатическо море

обозначава само Венецианския залив, но по времето на апостол Павел то включва цялото море, което се намирало между Италия и Гърция, и което се простирало от Крит до Сицилия, като включвало и остров Малта. Така го описват Птоломей и Страбон.

0 гласа
Библейски
Речник
Адриатическо море