Библейски речник Адонирам

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Адонирам

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Адонирам
Събирач на данъци по времето на Давид и Соломон, и надзирател над 30 000 души, които били изпратени в Ливан да отсекат кедрови дървета - 3Цар. 5:14. Той се нарича и Адорам - 2Цар. 20:24; 3Цар. 12:18. Бил убит с камъни от десетте разбунтувани племена понеже бил пратен до тях от Ровоам, с цел или да ги склони да се покорят, или да им наложи събирането на данъци.

0 гласа
Библейски
Речник
Адонирам