Библейски речник Агур

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Агур

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Агур
Вдъхновен от Бога евреин, писател на тридесетата глава на притчите, прибавена към Соломоновите притчи.

0 гласа
Библейски
Речник
Агур