Библейски речник Агей

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Агей

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Агей
Един от малките пророци, който може би е придружил Зоровавел в първото завръщане на юдеите от Вавилон - 536г. преди Р.Х. Той започва да пророкува във втората година от управлението на Дарий Истаспа - 520г. преди Р.Х., и пророкува с цел да убеди сънародниците си да започнат отново изграждането на храма, което отдавна било прекъснато. Той успява в това свое дело, защото Дарий издава заповед да се построи отново Божия дом в Ерусалим - Езд. 6гл.

Агей

предрича за по-голямата слава на последния Божий дом, като иска да каже, че Христос ще дойде, за да го прослави - Аг. 2:7-9.

0 гласа
Библейски
Речник
Агей