Библейски речник Агар

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Агар

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Агар
Египтянка, робиня в дома на Сара - Бит. 16:1. Сара, която била бездетна, според тогавашния обичай позволила на Авраам да има

Агар

като своя жена, за да се сдобие чрез нея с деца. Описанието на живота на

Агар

е дадено в Бит. 16, 17 и 21гл. Иносказателно апостол Павел оприличава еврейската църква като поробена на обредните закони чрез

Агар

- робинята на Авраам, а църквата на Христос свободна от това робство чрез Сара, истинската жена на Авраам - Гал. 4:24.

Агар

се почита много от арабите, които се считат за нейни потомци.

0 гласа
Библейски
Речник
Агар