Библейски речник Агаг

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Агаг

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Агаг
Общо име на царете на амаличаните, както Фараон на Египетските царе - Чис. 24:7; 1Цар. 15:8. Последният от тях, за който се споменава в Писанието е насечен на части от Самуил пред Господа, понеже Саул съгреши като го помилва, както и че взе по-добрите от стадата и от говедата му, въпреки, че му бе заповядано да ги изтреби всичките.

Агаг

е претърпял едно необикновено наказание поради неговата жестокост - 1Цар. 15гл.

0 гласа
Библейски
Речник
Агаг