Библейски речник Агав

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Агав

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Агав
Пророк на апостолското време. Той предсказа гладът, за който историка Светоний и други пишат през управлението на Клавдий Кесаря, 44г. след Р.Х. Този глад бил много голям в Юдея, поради което била изпратена помощ на църквата в Ерусалим от Антиохия - Д.А. 11:27. След няколко години

Агав

предсказва страданията на апостол Павел, които щели да му бъдат причинени от юдеите - Д.А. 21:10.

0 гласа
Библейски
Речник
Агав