Библейски речник Авраамово_лоно

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Авраамово лоно

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Авраамово лоно
В Лк. 16:22 се казва за Лазар, че е занесен в лоното на Авраам, т. е. в блаженото състояние в рая, в което отецът на вярващите се наслаждавал. То се описва често чрез пир или угощение - Мт. 8:11; Лк. 13:29. Лягане в лоното или в обятията на някого се отнася до древния обичай хората да се облягат на трапезата - Йн. 13:23. Ядене.

0 гласа
Библейски
Речник
Авраамово лоно