Библейски речник Авия

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Авия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Авия
I. Вторият син на Самуил, когото заедно с брат му, Самуил назначил за съдии над Израил. Техните разврат и несправедливост принудили израилтяните да поискат цар - 1Цар. 8:1-5.
II. Началник на осмото от двадесет и четирите отреда на свещениците по времето на Давид - 1Лет. 24:10. Към този отред принадлежал Захарий - бащата на Йоан Кръстител - Лк. 1:5.
III. Син на Еровоам, който умрял като дете, и целия Израил го оплаквал, защото само "в него се намерило нещо добро пред Господа в домът на Еровоама" - 3Цар. 14:1-18.
IV. Цар на Юда. Син и наследник на Ровоам, сина на Соломон. В 3Цар. 15:2, майка му е наречена "Авесаломова дъщеря", а в 2Лет. 13:2 "дъщеря на Уриила". От това можем да заключим, че тя е внучка на Авесалом. Както четем и на други места в Писанието думата дъщеря се употребява за внучка, подобно и син за внук. Сравни 2Лет. 11:20.
V. Майката на цар Езекия - 4Цар. 18:2; 2Лет. 29:1.

0 гласа
Библейски
Речник
Авия