Библейски речник Авихаила

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Авихаила

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Авихаила
Жена на Ровоам - цар на Юда (2Лет. 11:18), "дъщеря" - т.е. потомка на Елиав - Давидовия брат.

0 гласа
Библейски
Речник
Авихаила