Библейски речник Авилиния

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Авилиния

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Авилиния
Името на едно окръжие на източния път на Срещо - Ливанските планини, от 12 до 20 мили на северозапад от Дамаск, по посока на Илиопол или Ваалвек. Така наречено по името на град Авила и още - Лисаниева

Авилиния

. Тази област през 15та година от царуването на Тиверия Кесаря - Римски, била управлявана като четверовластие от някой си Лисаний - Лк. 3:1.

0 гласа
Библейски
Речник
Авилиния