Библейски речник Авиатар

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Авиатар

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Авиатар
Син на Ахимелех и десетия първосвещеник на евреите. Когато Саул изпратил бързоходци в Ноб, за да убият всичките му свещеници,

Авиатар

, който бил младеж, избягал в пустинята при Давид - 1Цар. 22:11 - 23, и служел при него като свещеник - 1Цар. 23:9; 30:7. След възкачването на Давид на престола, той бил потвърден на първосвещеническата служба, и помогнал да се възкачи Божия ковчег в Ерусалим - 1Лет. 15:11,12. По времето на въстанието на Авесалом, останал верен на Давид - 2Цар. 15:35, но след това се подвел и тръгнал след Адония, и с това предал приятеля си - царя в старостта му. Щом се възкачил на престола, Соломон отнел свещеничеството на

Авиатар

, и го изпратил в Анатот - 3Цар. 2:26,27. Така се изпълнило словото на Бога, което било изговорено за Илиевия дом преди 150 години - 1Цар. 2:27-36. Саул прехвърлил първосвещеническия сан от рода на Итамар, от който бил Илий на рода на Елеазер, като поставил Садок за първосвещеник. Така в Израил имало едновременно двама първосвещеници:

Авиатар

- първосвещеник при Давид, и Садок - първосвещеник при Саул. Това двойно първосвещенство продължило от смъртта на Ахимелех до възцаряването на Соломон, след което на тази служба останал само Садок и след него онези, които били от неговия род.
Изправяме се пред трудност когато четем 3Цар. 2:27, където се казва, че Соломон сваля

Авиатар

от свещеническата служба, когато от друга страна се казва във 2Цар. 8:17; 1Лет. 18:16, 24:3,6,31, че Ахимелех синът на

Авиатар

е първосвещеник заедно със Садок. Най-приемливото разрешение на това различие е, че и бащата и синът са се наричали Ахимелех и

Авиатар

, нещо което било често срещано сред евреите. Авигея. По този начин също можем да разрешим противоречието, което се появява в Марк 2:26, където се казва, че

Авиатар

е дал на Давид хляба, предназначен за жертва - цитат от 1Цар. 21:1-6, където е записано Ахимелех.

0 гласа
Библейски
Речник
Авиатар