Библейски речник Авел-ситим

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Авел-ситим

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Авел-ситим
Намирало се в Моавското поле, на изток от Йордан, и близо до планината Фегор. Това било едно от последните места, където евреите разположили стан преди смъртта на Мойсей - Чис. 33:49, наричано и Ситим - И.Н. 2:1. Тук израилтяните паднали в примките на моавските и мадиамските жени, и започнали да служат на Ваалфегор, вследствие на което 24 000 от тях измрели от чума - Чис. 25гл.

0 гласа
Библейски
Речник
Авел-ситим
Последно търсено в речника