Библейски речник Авел-мисраим

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Авел-мисраим

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Авел-мисраим
Наречен така от седемдневното ридание на Йосиф и на неговите другари, когато носели тялото на Яков от Египет, за да го погребат - Бит. 50:10,11. Авел - мисраим е разположен в Ерихонското поле, между Ерихон и Йордан.

0 гласа
Библейски
Речник
Авел-мисраим