Библейски речник Авейци

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Авейци

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Авейци
Потомци на Ханаан, които населяваха една част от приморието на Палестина, от Газа към Египетската река, но били изгонени и почти изтребени от филистимците или кафторците преди Мойсей - Вт. 2:23. Обаче някои от тях останали до времето на Исус Навиев - И.Н. 13:3. За тях се смята, че са били същите евейци, от които са намерени следи в Ханаанската земя - Бит. 34:2; И.Н. 9:7; 11:3.

0 гласа
Библейски
Речник
Авейци