Библейски речник Авдемелех

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Авдемелех

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Авдемелех
Етиопянин, един от скопците на Седекия, който спаси пророк Еремия от гладна смърт, когато умирал в една яма, и затова бил помилван от Навузардан, когато бил превзет Ерусалим - Ер. 38:7-13; 39:15-18. "Помни Господ тези, които са негови".

2 гласа
Библейски
Речник
Авдемелех