Библейски речник Аварим

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Аварим

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Аварим
Планини на изток от Мъртво море и Долен Йордан, срещу Ерихон, в пределите на моавците и на Рувимовото племе. Не е възможно да определим точно площта им. Планините Нево, Фегор, и Фасга били в

Аварим

- Чис. 27:12, 33:47,48; Вт. 32:49; 34:1. Е-

Аварим

обозначава южната част на същото планинско бърдо.

1 гласа
Библейски
Речник
Аварим