Библейски речник Авана

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Авана

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Авана

Авана

и Фарфар. Реките на Дамаск - 4Цар. 5:12.

Авана

несъмнено е била днешната Барада. Тя е бистър, студен и бърз планински поток, който извира от Срещо Ливан, на североизток от Ермон, тече югоизточно в полето, и близо до Дамаск, като се извива на изток и минава покрай северната стена на града, влива се десет мили на изток в едно от трите големи езера. Тече с пълна сила през всичките сезони на годината, толкова изобилно, че десетина разклонения от нея напояват полето и доставят вода на града и околните села. Тя тече изобилно до самото си устие.
Другата голяма и независима река в Дамаск е Аваж. Тя минава през полето на юг от Дамаск и се влива в най-южното от гореспоменатите три езера. Предполага се, че тази река е Фарфар в Св. Писание. Понеже тези реки на Дамаск никога не са пресъхвали, но са давали на страната напоявана от тях вида на едемската градина, Нееман не случайно ги е предпочел пред "водите на Израиля", които пресъхвали от лятното слънце.

3 гласа
Библейски
Речник
Авана