Библейски речник Авадон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Авадон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Авадон
Първото название е еврейско, а второто гръцко, но и двете означават разрушител - Отк. 9:11. Той се именува: "ангел на бездната", сиреч: ангел на смъртта, ангел - разрушител.

1 гласа
Библейски
Речник
Авадон