Библейски речник Ав

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ав

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ав
I. Отец. Среща се в много съст

ав

ни собствени еврейски имена, като:

Ав

енир - отец на светлината;

Ав

есалом - отец на мира.

Ав

ва
.
II. Петият месец от религиозната и единадесетия от гражданската година на евреите. Той е започвал с новолунието на юли или на

ав

густ. Бил е месец на опечаление в еврейския календар. В първия ден на този месец евреите постели за смъртта на Аарон - Чис. 33:38, а в деветия ден на същия месец постели в памет на божественото решение, според което не били допуснати да влязат в обещаната земя мнозина от онези, които тръгнали от Египет, както и в памет на разруш

ав

ането на първия и на втория храм.

1 гласа
Библейски
Речник
Ав