Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACARID

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACARID
['ækərid] n акар, червейче, кърлеж (сем. Асаri dae)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACARID

SCULPTURE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SCULPTURE
['skʌlptʃə] I. 1. скулптура
2. статуя, скулптурно произведение
3. бот.. зоол. изпъкнали/вдлъбнати очертания по растение/мида
II. 1. вая, извайвам, украсявам със скулптура
2. геол. оформявам, изменям (земната кора-за ерозия и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SCULPTURE

STRAIGHTNESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STRAIGHTNESS
['streitnis] 1. правост, изправеност (на линия и пр.)
2. честност, почтеност
3. прямота...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STRAIGHTNESS

WELL-MEANING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WELL-MEANING
['wel'mi:niŋ] a направен/казан с добри намерения, добронамерен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WELL-MEANING

WINDOW-SILL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WINDOW-SILL
['windousil] 1. подпрозоречна дъска (отвътре)
2. разширен перваз на прозорец (отвън)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WINDOW-SILL
Последно търсено в речника