Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

FORESHORTEN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FORESHORTEN
[fɒ:'ʃɒ:tn] v изк. рисувам в ракурс, смалявам (в перспектива)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FORESHORTEN

FORK-LIFT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FORK-LIFT
['fɒ:klift] n тех. FORK-LIFT truck самотоварач с вилкова хватка...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FORK-LIFT

LANDMARK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LANDMARK
['lændma:k] 1. синор, межда, слог, граничен камък/знак
2. отличителен белег (на местност, град и пр.), забележителност, ориентир
3. Решителен момент, епохално събитие, етап, завой, повратна точка...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LANDMARK

OFFICE-BLOCK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
OFFICE-BLOCK
['ɒfisblɒk] n многоетажна административна сграда...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
OFFICE-BLOCK

SYNCLINE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SYNCLINE
['sinklain] n геол. скално корито, синклинала...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SYNCLINE
Последно търсено в речника