Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

END

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
END
[end] I. 1. край, завършък, привършване, изчерпване
END to END край о край, с допрени краища, по дължина, непрекъснато
END on с лицето напред
to collide END on сблъсквам се фронтално
in the END накрая, в края на краищата
to be at an END свършвам
to draw to an END приближавам края си, привършвам се, свършвам
to come to an END свършвам, приключвам (се), привършвам се, закривам се
to put an END to, to make an END of слагам край на, премахвам, унищожавам, турям кръст на
happy END щастлив...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
END

HARBOURAGE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HARBOURAGE
['ha:bəridʒ] n убежище, подслон, място за хвърляне на котва...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HARBOURAGE

MANHANDLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MANHANDLE
['mæn,hændl] 1. придвижвам/помествам с ръце
2. отнасям се грубо с, малтретирам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MANHANDLE

PARALLELOGRAM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PARALLELOGRAM
[,pærə'lelougræm] n геом. паралелограм, успоредник...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PARALLELOGRAM

TUSKER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TUSKER
['tʌskə] n животно с развити бивни зъби (слон, глиган)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TUSKER
Последно търсено в речника