Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

APTITUDE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
APTITUDE
['æptitju:d] 1. склонност, наклонност
oil has an APTITUDE to burn маслото лесно гори
2. способност, дарба
влечение (for, to за, към)
APTITUDE test излит за установяване способностите на даден човек
3. пригодност...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
APTITUDE

DIABETIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DIABETIC
[daiə'bi:tik] 1. а. диабетичен
2. n диабетик...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DIABETIC

PINK-EYE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PINK-EYE
['piŋkai] n мед. остър инфекциозен конюнктивит...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PINK-EYE
Последно търсено в речника