Английско-Български речник but

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BUT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BUT
[bʌt] I. 1. но, ала, ама, обаче
we know it

BUT

he doesn't ние знаем, но/ама/обаче той не знае
young

BUT

experienced млад, но опитен

BUT

then но пък, но и. но. от друга страна
2. освен, с изключение на, само не и
anything

BUT

всичко друге, освен/само не и
anywhere

BUT

here навсякъде другаде. само не тук/освен тук
I can do nothing

BUT

go не ми остава нищо друго, освен да (си) отида
I cannot

BUT

(agree) не мога да не (се съглася)
3. all

BUT

почти, едва не. за мал ко не
he all

BUT

died from his wounds той едва не умря oт раните си
4.

BUT

for без. ако не беше

BUT

for his interference you would have been ruined без неговата намеса ти щеше да бъдеш разорен

BUT

for you I should have drowned ако не беше ти, щях да се удавя
5. след глаголи, иразяващи съмнение, отрицание че. да не. без да
there is no doubt

BUT

he won няма съмнсние, че той спечели
never a week passes

BUT

he writes не минава седмица, без той да пише
there is no one

BUT

knows it няма човек, който да не знае това
6. last

BUT

oпe предпоследен
last

BUT

two предпредпоследен, вторият от края
II. prep освен, с изключение на
пo one

BUT

тe никой освен мен
пo one

BUT

he/him showed any interest никой освен него не прояви интерес
III. adv само, едва
he left

BUT

an hour ago той замина само преди (един) час
if 1 could

BUT

see her for a moment да можех само да я видя за момент
IV. n възражение, но
ifs and

BUT

s усуквания и възражения
V. v казвам но, възразявам

BUT

me no

but

s не ми възразявай, не го усуквай
VI. neg rel pron който да не
there is not one of us

BUT

wishes to help между нас няма нито един, който да не иска да помогне
there is nobody

BUT

has Ms fault никой не e безгрешен
VII. part за усилване
never,

BUT

never никога, ама найстина никога
VIII. n шотл. външната стая/кухнята на двустайна къща

BUT

and ben двустайна къща/жилище

0 гласа
Речник
Английско-Български
BUT
Последно търсено в речника