Английско-Български речник busy

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BUSY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BUSY
['bizi] I. 1. деен
зает (и за тeлефoнна линия, номер)

BUSY

signal сигнал заето (за телефон и пр.)
2. жив, оживен. отрупан с работа the

BUSY

hours часовете на най-голямо движение (у. лично и пр.)

BUSY

line линия с голям график (въздушна. жп и пр.)
to be at one's busiest в разгара на работата/застоспа си съм
to get

BUSY

залавям се за работа

BUSY

as a bee работлив. грудолюбив, работещ без почивка
3. вдълбочен. потъйал (at, in, over, with в)
4. вечно в движение, натрапчив, досадлив, Любопитен, нахален
II. 1. заангажирам. давам/намирам работа на
to

BUSY

one's brains блъскам си главата
2. refl занимавам се (with, in, about)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BUSY
Последно търсено в речника