Английско-Български речник business

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BUSINESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BUSINESS
['biznis] 1. работа, занятие, служба
the

BUSINESS

of the day/nieeting дневен ред на събрание

BUSINESS

hours работно време
оn

BUSINESS

по работа/служба

BUSINESS

address служебен адрес

BUSINESS

man of

BUSINESS

делови човек

BUSINESS

call служебно посещение
it's none of your

BUSINESS

не e твоя работа, гледай си работата
go aboat your

BUSINESS

! mind your own

BUSINESS

! я си гледай работата! не се меси! to send someone aboat his

BUSINESS

изгонвам/отпращам някого
what is your

BUSINESS

here? какво търсиш тук? каква работа/какво те носи насам?

BUSINESS

is

BUSINESS

работата си е работа
2. професия, занаят, област/сфера на дейност, бранш to follow a

BUSINESS

упражнявам/практикувам професия/занаят
to go into

BUSINESS

ставам търговец
to transact

BUSINESS

with поддържам търговски връзки с
no

BUSINESS

done няма (никакъв) оборот
to lose

BUSINESS

загубвам клиентелата си
3. задача, цел, интерес, право
4. задължение, отговорност
to make it one's

BUSINESS

считам за свой дълг
5. работа, история, афера
a good

BUSINESS

you came добре, че дойде
I am fed up with the whole

BUSINESS

цялата тази история ми дойде до гуша
6. театр, жестове, действия, мимика, игра
7. трудна работа, трудност, мъчнотия
what a

BUSINESS

it was! (ама) колко трудно беше
8. attr служебен и пр. (вж. значенията)
the

BUSINESS

end използваемата част (на инструмент, сечиво и пр.), острие, връх (на длето, игла и пр.), дуло на пистолет
big

BUSINESS

крупен/едър капитал
крупни търговци (често отр.), to mean

BUSINESS

говоря съвсем сериозно, не се шегувам
what is the

BUSINESS

in hand за какво се отнася/става дума? to pot out of

BUSINESS

изваждам от строя, разорявам
to get down to

BUSINESS

залавям се сериозно за работа
you have no

BUSINESS

to нямаш право/не е твоя работа да
it is nobody's

BUSINESS

това не е за тебе работа/не ти е работа, никого не го е грижа за това
like nobody's

BUSINESS

разг. изключително, удивително, необичайно, ревностно, енергично

0 гласа
Речник
Английско-Български
BUSINESS
Последно търсено в речника