Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BRAINSTORM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BRAINSTORM
['breinstɒ:m] 1. внезапен пристъп на мозъчно разстройство
2. brainwave
3. ам. глупава/вятърничава идея...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BRAINSTORM

CONCEALMENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CONCEALMENT
[kən'si:lmənt] n скриване, укриване, укривателство
to stay in CONCEALMENT укривам се...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CONCEALMENT

DIURETIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DIURETIC
[,daiju:'retik] 1. мед. a диуретичен
2. n диуретично средство...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DIURETIC

LIFE-INTEREST

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LIFE-INTEREST
[,laif'intrist] 1. n юр. пожизнено плодоползуване на имот
2. пожизнена рента...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LIFE-INTEREST

PREVIEW

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PREVIEW
[,pri:'vju:] I. 1. затворено предварително представление
2. сцени/кадри от следваща програма на кино
3. ам. предварителен преглед/изявление
II. 1. гледам/показвам на закрито представление
2. ам. правя предварителен преглед на...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PREVIEW
Последно търсено в речника