Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DIARY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DIARY
['daiəri] 1. дневник
2. тефтерче с календар...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DIARY

FREEZER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FREEZER
['fri:zə] n хладилник, охладителна инсталация, камера за дълбоко замразяване...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FREEZER

IMPUTATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
IMPUTATION
[,impju:'teiʃn] 1. приписване, отдаване
2. вменяване във вина/грях
косвено обвинение (of)
by IMPUTATION косвено
3. укор, порицание...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
IMPUTATION

SPOIL-SPORT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SPOIL-SPORT
['spɒilspɒ:t] n човек, който разваля играта/удоволствието на другите...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SPOIL-SPORT

STARTING GATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STARTING GATE
['sta:tiŋgeit] n сп. бариера на старт (в хиподрум и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STARTING GATE

UNBUSINESSLIKE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNBUSINESSLIKE
[,ʌn'bisnislaik] a неделови, непрактичен, несистематичен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNBUSINESSLIKE
Последно търсено в речника