Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BARGEE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BARGEE
[ba:'dʒi:] n лодкар на шлеп
to swear like a BARGEE псувам като хамалин...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BARGEE

FUCK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FUCK
[fʌk] v вулг. копулирам
FUCK about sl. мотая се, шляясе
to FUCK off sl. махам се, изпарявам се
особ. imp разкарай се!...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FUCK

PATERNALISM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PATERNALISM
[pə'tɝnəlizm] 1. (подчертано) покровителствено отношение, намеса, вмешателство
2. ирон. бащински грижи...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PATERNALISM

PLASTRON

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PLASTRON
['plæstrən] 1. пластрон, нагръдник
2. ист. нагръдна броня
3. зоол. коремен щит (на костенурка)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PLASTRON

PUBLICITY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PUBLICITY
[рʌb'lisiti] 1. гласност, публичност
to give PUBLICITY to давам гласност на, разглаcявам, оповестявам, правя обществено достояние
2. реклама, разгласа
PUBLICITY agent рекламен агент
3. обществено внимание/одобрение
in the full blaze/glare of PUBLICITY в центъра на общественото внимание...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PUBLICITY
Последно търсено в речника