Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BOAST

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BOAST
[boust] I. 1. самохвалство, хвалба
to make a BOAST of хваля се с
2. (нещо, преставляващо) гордост
he is the BOAST of his school той e гордостта на училището си
it is Our BOAST that. ние сме горди, че
II. 1. хваля се, надувам се (of, about с)
he is always BOAST ing of his success той непрекъснато се хвали с успеха си
you are clever but you needn't BOAST about it ти си умен, но не е нужно да се хвалиш с това
2. гордея се. славя се (of с или без предлог), горд съм, че имам
our town can BOAST of...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BOAST

STRONG INTERACTION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STRONG INTERACTION
['strɒŋintə'rækʃn] n физ. силно взаимодействие между някои елементарни частици...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STRONG INTERACTION

SUSPENSORY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SUSPENSORY
[səs'pensəri] I. 1. поддържащ
2. провесващ
3. задържащ, забавящ, закъснителен
II. n презрамка, превръзка, бандаж, суспензорий...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SUSPENSORY

TRUE-BORN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TRUE-BORN
['tru:bɒ:n] a истински
a TRUE-BORN Englishman англичанин по рождение, прен. англичанин в пълния смисъл на думата...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TRUE-BORN

WHAT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WHAT
[wɒt] I. 1. inter какво? що? какъв? WHAT is it? какво e това? какво има? WHAT is he? какво работи той? какъв e? WHAT is that to you? на теб какво ти става от това? теб какво те интересува? WHAT of that/it? че какво от това? е добре, a после? WHAT is the French for 'dog'? как e на френски куче? and WHAT not/and WHAT have you и какво ли не ще
I know WHAT знам какво трябва, имам предложение/идея
WHATd'you-call-him този ..., кажи го де
so WHAT? та какво от това? е та
2. rel и cj това, което,...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WHAT
Последно търсено в речника