Английско-Български речник bus

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BUS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BUS
[bʌs] I. 1. n (pl

bus

es, ам.

bus

ses) автобус, омнибус
2. разг. пътнически самолет/автомобил и пр.
to miss the

BUS

прен. изпущам изгоден случай. изтървавам влака
3. тех. степен на ракета
II. 1. пътувам с автобус
2. превозвам с автобус

0 гласа
Речник
Английско-Български
BUS
Последно търсено в речника