Английско-Български речник burst

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BURST

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BURST
[bɝst] I. 1. пръсвам (се), спуквам (се), разпуквам (се), разцепвам (се), разтварям (се)
2. избухвам, експлодирам (за бомба, бойлер и пр.)
3. пуквам се, пробивам се (за язовирна стена, кръвоносен съд, цирей и пр.), прен. пуквам се, пръсвам се (от смях, яд, усилие и пр.), to

BURST

to горя от желание/нетърпение да
4. препълнен/претъпкан съм (with с)
прен. пращя, преливам (от здраво, щастие и пр.) (и с with)
5. появявам се внезапно, нахлувам, нахълтвам
6. бликвам, руквам (за петрол и пр.) 7. to

BURST

open разбивам, отварям със сила
отварям се, пуквам се (за рана, цирей и пр.),

burst

in влизам неочаквано, нахлувам
прекъсвам, намесвам се в (разговор),

burst

into избухвам в (смях, сълзи, пламъци и пр.), внезапно започвам (да викам, да крещя, да заплашвам и пр.), to

BURST

into bloom/blossom разцъфвам, разцъфтявам се
to

BURST

into view/sight появявам се изведнъж, изниквам неочаквано пред погледа

burst

out излизам бързо и неочаквано, извиквам, възкликвам, избухвам (в смях, сълзи и пр.), започвам внезапно (да викам, да пея, да заплашвам и пр.), избухвам (за война, епидемия и пр.), появявам се, избивам (за пот и пр.)

burst

upon появявам се ненадейно пред
the view

BURST

upon us гледката изведнъж изникна/се показа пред погледа ни
the truth

BURST

upon me изведнъж истината ми проблясна
II. 1. пукване. спукване, пръсване, сцепване
2. избухване, екснлозия, взрив
3. изблик
a

BURST

of applause гръм от ръкопляскания
4. ненадейно появяване, внезапен порив/пристъп, напън
5. разг. последователни изстрели от автоматично оръжие

0 гласа
Речник
Английско-Български
BURST
Последно търсено в речника