Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BULLY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BULLY
['buli] I. 1. кавгаджия, грубиян, побойник, хулиган, тирании
to play the BULLY държа се като грубиян, тиранизирам
2. ам. нает побойник
3. ост. симпатия 4. ост. сводник, сутенъор
II. 1. тормозя, малтретирам, тиранизирам
to BULLY someone into doing something насилвам/принуждавам/изнудвам някого да направи нещо
2. бия се, малтретирам по-слабите и безпомощните
III. a sl. първокласен, чудесен, екстра
BULLY for you/him! браво! чудесно!
IV. n хокей вкарване на топката в игра
V. n консервирано/осолено...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BULLY

TAPESTRIED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TAPESTRIED
['tæpistrid] a украсен/покрит/накачен с гоблени...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TAPESTRIED
Последно търсено в речника