Английско-Български речник burn

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BURN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BURN
[bɝп] I. 1. горя, изгарям, загарям, обгарям, опърлям, прегарям (и ядене), the lights

BURN

ed all night лампите горяха цяла нощ
this substance

BURN

s blue това вещество гори със син пламък
to

BURN

bricks пека/изпичам тухли
to

BURN

one's boats/bridges сам си отрязвам пътя за отстъпление, няма за мен вече връщане назад, обвързвам се безвъзвратно
to have money to

BURN

имам пари в излишък/предостатъчно, пълен/червив съм с пари
2. горя, използвам за гориво/осветление (бензин, газ, въглища и пр.)
this heater

BURN

s gas тази печка гори с газ
3. горя, изгарям, правя дупка в, разяждам (за киселина и пр.)
4. горя, пламтя, паря, опарвам, изгарям to

BURN

one's fingers, to have one's fingers

burn

t изгарям си пръстите, опарвам се (и прен.)
my ears

BURN

ушите ми горят/пламтят някой сигурно говори за мен
5. светя, блестя, сияя
6. горя, изгарям, пламтя (от гняв, омраза, страст и пр.)

burn

away продължавам да горя, изгарям, догарям, прен. стопявам, изпарявам, унищожавам, довършвам

burn

down изгарям до основи/напълно/докрай, превръщам в пепелище, догарям

burn

into врязвам се, запечатвам се

burn

out изгарям напълно/докрай/до основи, догарям, угасвам, изгасвам, изгарям (за мотор, електрически уред и пр.), прогонвам, принуждавам да излезе чрез огън (човек, животно), оставям без подслон чрез опожаряване

burn

up подпалвам, изгарям, пламвам, разгарям се, разпалвам се, запалвам се
sl. дразня (се), разгневявам (се)
to

BURN

up the road движа се с опасно голяма скорост
II. 1. горене, изгаряне, изгорено място
first degree

BURN

изгаряне първа стелен
2. печене, изпичане (на тухли и пр.)
3. sl. цигара
4. sl. автомобилни състезания
5. косм. еднократно включване на ракетен двигател за корекция на курса
III. n поточе, ручей

0 гласа
Речник
Английско-Български
BURN
Последно търсено в речника